PROGRAMY PC Translator Eurotran Wordmaster LANGMaster Domácí učitel Language Teacher Jazyky do ucha Lingea WinGed Lexie Verdict Ottův slovník FormFiller AVG
Anglické slovníky
 • Velký

 • Hospodářský

 • Technický

 • Komplety

 • Studijní

 • Právnický

 • Collins COBUILD

 • Obchodní

 • Lékařský

 • Kapesní

 • Německé slovníky
 • Velký

 • Hospodářský

 • Technický

 • Komplety

 • Studijní

 • Právnický

 • Kapesní

 • Francouzské slovníky
 • Všeobecný

 • Hospodářský

 • Finanční

 • Komplet

 • Kapesní

 • Španělské slovníky
 • Všeobecný

 • Hospodářský

 • Italské slovníky

 • Hospodářský

 • Polské slovníky
 • Velký

 • Technický

 • Ostatní jazykové slovníky
 • Maďarský

 • Holandský

 • Portugalský

 • Latinský

 • Slovenský

 • Kontrola textů
 • Grammaticon

 • Výukové programy angličtina
 • LANGMaster ELEMENTS

 • Language Teacher

 • Domácí učitel

 • Audioučebnice

 • LEDA

 • Výukové programy němčina
 • LANGMaster TANGRAM

 • Language Teacher

 • Domácí učitel

 • Audioučebnice

 • LEDA

 • Výukové programy francouzština
 • LANGMaster FACETTES

 • Language Teacher

 • Audioučebnice

 • Výukové programy španělština
 • LANGMaster MIRADA

 • Language Teacher

 • Domácí učitel

 • Audioučebnice

 • Výukové programy italština
 • LANGMaster ESPRESSO

 • Language Teacher

 • Výukové programy ruština
 • Language Teacher

 • Audioučebnice

 • Domácí učitel Angličtiny I.

  Hlavní rysy

  je to výukový program, který Vás naučí, procvičí i prozkouší

  je založen na principu "od jednoduššího ke složitějšímu"

  má jednoduché intuitivní ovládání v češtině

  je zpracován zkušenými českými lektory s ohledem na specifika výuky angličtiny v ČR

  obsahuje 25 gramatických a 20 konverzačních lekcí

  obsahuje vysvětlení gramatické teorie

  protože začíná abecedou, je určen i pro naprosté začátečníky

  obsahuje 2 500 slov a frází a 2 000 procvičovacích vět

  všechna slova i věty jsou ozvučeny anglicky i česky

  umožňuje tisk všech vět i slov

  obsahuje inteligentní slovník, který vyniká svou jednoduchostí a efektivitou při výuce slovní zásoby (je možno si tvořit i vlastní slovní zásobu)

  Tento program je originální výukový materiál, který je nejen vhodný jako doplněk k samostatnému studiu cizího jazyka, ale je zároveň je i výborným pomocníkem při výuce v jakémkoli typu kurzu nebo jazykové škole. Najdete zde vždy jednoduše a rychle přesně to co zrovna potřebujete.

  Program je založen na jednoduché myšlence, která se praktikuje při výuce cizího jazyka téměř vždy a všude tzn. naučit se něco nového, procvičit to a po procvičení se pomocí zkoušení ujistit jestli jste se to naučili tak, aby jste to mohli používat v praxi což má trojí účinek: osvojení si gramatického jevu, rozšíření slovní zásoby a porozumění mluvenému slovu.

  Program pracuje na ose výuka -> procvičování -> zkoušení. Obsahuje také doprovodnou funkci tisk, která Vám pomůže pracovat s programem i když nemáte k dispozici počítač. Jádrem celého systému jsou jednotlivé gramatické lekce. V sekci výuka je každá lekce teoreticky vysvětlena. V sekci procvičování uživatel problém procvičuje na devíti typech cvičení a navíc pro zvýšení obtížnosti může rovněž procvičovat více lekcí najednou. V sekci zkoušení se vyhodnocují správné a špatné odpovědi. Zcela samostatně je vytvořen modul výuky slovní zásoby, který pracuje na podobném principu jako samotná výuka gramatických jevů. K dispozici je také inteligentní slovník, který Vám pomůže efektivně zvládnout výuku slovní zásoby.

  Obsah

  Anglická abeceda

  Základní číslovky

  Sloveso TO BE - oznam. věta

  Sloveso TO HAVE

  Přivlastňovací a předložkové tvary zájmen

  Přítomný čas prostý - oznam. věta

  Přítomný čas prostý - otázka

  Rozkazovací způsob

  Přítomný čas průběhový

  Budoucí čas

  Způsobová slovesa - CAN

  Způsobová slovesa - MAY

  Způsobová slovesa - MUST

  Způsobová slovesa - shrnutí

  Infinitivní vazba

  Přítomný podmiňovací způsob

  Neurčitá zájmena SOME, ANY, NO

  Složené tvary neurčitých zájmen

  Vazba THERE IS, THERE ARE

  Minulý čas slovesa TO BE

  Minulý čas pravidelných slovesv oznamovací větě

  Zápor a otázka v minulém čase

  Trpný rod

  Konverzační témata (slovní zásoba + fráze)

  Pozdravy, představování

  Ptaní se na cestu

  Stravování

  V hotelu

  Cestování

  Telefonování

  Nakupování

  Město

  Čas, počasí

  Sport a hry

  Hudba, literatura

  Film a divadlo

  Rodina

  U lékaře, lidské tělo

  Vlastnosti

  Práce, povolání

  Masmédia

  Stát, vláda, politika

  Zeměpis

  … a v čem se chybuje - předložky

  Cena obvyklá: 990,- Kč
  Naše cena: Výrazná sleva - viz internetový obchod
  Ušetříte: Poštovné i balné zdarma, cena již s DPH, dodávka obratem! Objednávejte v internetovém obchodě kliknutím zde

  Domácí učitel Angličtiny II.

  Hlavní rysy

  je pokračování úspěšného prvního dílu

  opět dodržuje zásadu "od jednoduššího ke složitějšímu", jednotlivé lekce na sebe navazují

  obsahuje 20 gramatických lekcí

  jako novinka pro pokročilejší úroveň jsou zařazeny souvisle čtené texty

  obsahuje funkci definice chyby. Pokud při procvičování uděláte chybu, program Vás formou tabulky na ni upozorní a zároveň vysvětlí její podstatu.

  texty jsou koncipovány s ohledem na každodenní témata a mohou se využít např. při přípravě na maturitu

  spolu s prvním dílem obsahuje množství učiva potřebné např. k maturitě, z hlediska gramatického většinu látky požadované k velké státní zkoušce

  Tento program je originální výukový materiál, který je nejen vhodný jako doplněk k samostatnému studiu cizího jazyka, ale je zároveň je i výborným pomocníkem při výuce v jakémkoli typu kurzu nebo jazykové škole. Najdete zde vždy jednoduše a rychle přesně to co zrovna potřebujete.

  Program je založen na jednoduché myšlence, která se praktikuje při výuce cizího jazyka téměř vždy a všude tzn. naučit se něco nového, procvičit to a po procvičení se pomocí zkoušení ujistit jestli jste se to naučili tak, aby jste to mohli používat v praxi což má trojí účinek: osvojení si gramatického jevu, rozšíření slovní zásoby a porozumění mluvenému slovu.

  Program pracuje na ose výuka -> procvičování -> zkoušení. Obsahuje také doprovodnou funkci tisk, která Vám pomůže pracovat s programem i když nemáte k dispozici počítač. Jádrem celého systému jsou jednotlivé gramatické lekce. V sekci výuka je každá lekce teoreticky vysvětlena. V sekci procvičování uživatel problém procvičuje na devíti typech cvičení a navíc pro zvýšení obtížnosti může rovněž procvičovat více lekcí najednou. V sekci zkoušení se vyhodnocují správné a špatné odpovědi. Zcela samostatně je vytvořen modul výuky slovní zásoby, který pracuje na podobném principu jako samotná výuka gramatických jevů. K dispozici je také inteligentní slovník, který Vám pomůže efektivně zvládnout výuku slovní zásoby.

  Obsah

  Minulý čas průběhový

  Zdůrazňovací zájmena, sloveso LET

  AS (like, by/until)

  Předpřítomný čas prostý

  Předminulý čas

  Shrnutí časové soustavy

  Minulý podmiňovací způsob I.

  Shrnutí minulého podmiňovacího způsobu

  Podmínka minulá

  Časové věty

  Gerundium po slovesech a vazbách

  Stupňování přídavných jmen

  Předmětná otázka

  Minulý čas způsobových sloves

  Předpřítomný čas průběhový

  Trpný rod ve složených časech

  Časová souslednost

  Minulý podmiňovací způsob II.

  Podmínka přítomná

  Přípustkové věty

  Gerundium předložkové

  Konverzační témata (slovní zásoba + fráze)

  Introduction

  The play I stay at

  My family

  My hobbies

  Jobs

  Letter of holiday

  English speaking countries

  Cena obvyklá: 990,- Kč
  Naše cena: Výrazná sleva - viz internetový obchod
  Ušetříte: Poštovné i balné zdarma, cena již s DPH, dodávka obratem! Objednávejte v internetovém obchodě kliknutím zde

  Domácí učitel Angličtiny 1+2-výhodný nákup kompletu!

  Multipack je cenově výhodné balení prvního a druhého dílu Domácího učitele angličtiny. Detaily o produktech naleznete u jednotlivých dílů. Cena obvyklá: 1.489,- Kč
  Naše cena: Výrazná sleva - viz internetový obchod
  Ušetříte: Poštovné i balné zdarma, cena již s DPH, dodávka obratem! Objednávejte v internetovém obchodě kliknutím zde

  Objednávat můžete i e-mailem, případně i telefonem na čísle 495 512652, či 603 360725, faxem na 495 582800
  popřípadě můžete objednávku zaslat klasickou poštou na adresu
  Jiří Merkl, Bří.Čapků 349, 500 03 Hradec Králové 3. V objednávce uveďte přesný název druhu software,
  Vaši přesnou adresu pro zaslání a fakturaci, v případě dodávky pro firmu uveďte také své daňové údaje / IČO,DIČ/, ke každé zásilce je příložen daňový doklad.
  Ceny multilicencí Vám zašlu v případě zájmu e-mailem.

  Objednávky zde
  Návrat na úvodní stránku
  [CNW:Counter]